Przejdź do treści
Lider czystej wody
Niskie koszty zakupu, tania eksploatacja automatycznej stacji uzdatniania wody gwarancją pełnej satysfakcji.
Program AQUADOS uzdatniania ciepłej wody znalazł zastosowanie w setkach węzłów cieplnych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
Zanika całkowicie problem tzw.„brązowej wody”.
Od momentu rozpoczęcia dozowania środków uzdatniających, w całości zablokowane zostaje wytrącanie się nowych osadów.
Wszystkie elementy metalowe zostają pokryte środkiem Aquados, co uniemożliwia ich dalszą korozję.
Utworzona w instalacji powłoka poprawia przepływ wody, ponieważ zostaje wyrównana wewnętrzna powierzchnia rury oraz zmniejszają się opory.
Znacznie poprawia się sprawność urządzeń podgrzewających wodę.
Zastosowanie środków Aquados docelowo chroni instalację przed rozwojem życia biologicznego, a w szczególności bakterii z rodzaju Legionella, która może przetrwać pod osadami kamienia kotłowego.
Program AQUADOS to niekwestionowany lider w uzdatnianiu wody.
Zastosowanie programu AQUADOS jest kompleksowym rozwiązaniem dla wody (likwidacja brązowej wody, zabrudzeń, bakterii) oraz instalacji (brak osadów, zabezpieczenie przed korozją).

Stosowanie preparatów AQUADOS to także znaczne zmniejszenie zużycia wody. To czynnik ekonomiczny i ekologiczny.
Przykłady osadów w rurach z tworzywa sztucznego.
Czyszczenia chemiczne instalacji technologicznych oraz urządzeń grzewczych.
P.H.U. EUROCHEM jest firmą z dużym doświadczeniem i wiedzą zdobytą w Polsce i Europie w zakresie chemicznego czyszczenia:
rurociągów przemysłowych,
układów technologicznych,
linii przesyłowych - hydrotransportu,
instalacji centralnego ogrzewania,
kotłów, bojlerów, wymienników ciepła,
systemów chłodzenia,
KONTAKT:  biuro@eurochempolska.pl  tel. 32 222 32 38
Wróć do spisu treści