Przejdź do treści
Firma P.H.U. EUROCHEM posiada w swojej ofercie stabilizowaną formę dwutlenku chloru,
gotowego do natychmiastowego użycia,
Jego parametry są identyczne do produktu wytwarzanego za pomocą drogich w zakupie
i eksploatacji generatorów.
Wykorzystanie dwutlenku chloru do uzdatniania wody jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą
z obecnie znanych metod dezynfekcji wody i zwalczania bakterii Legionella oraz likwidacji biofilmu.
Dozowanie dwutlenku chloru w dawkach dopuszczalnych dla wody pitnej ze względu na silne działanie utleniające, skutecznie wpływa na destrukcję biofilmu oraz warstw korozyjnych
w rurociągach i zbiornikach.
Dwutlenek chloru wprowadzony do wody nie tworzy żadnych ubocznych związków chlorowcowych,  a smak i zapach wody nie ulegają zmianie.
Produkt został opracowany i dopuszczony do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Może być stosowany w celu stałej dezynfekcji zarówno wody zimnej jak i ciepłej.
Sposób dozowania dwutlenku chloru  jest identyczny jak dozowanie produktów grupy Aquados.
KONTAKT:  biuro@eurochempolska.pl  tel. 32 222 32 38
Wróć do spisu treści